คณะทำงาน….ระดมทีม…วางแผนกิจกรรม ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ