ขอเชิญชวนชุมชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรการแปรรูปอาหารนวัตกรรม และการตลาดดิจิตัล