ศวพช.เปิดตัว…โครงการพัฒนาเพิ่มคุณค่าผู้สูงวัย: “มีดีต้องใช้…ผู้สูงวัยภาษีเจริญ”