รับสมัครบุคลากร ผู้ช่วยงานวิจัยและผู้ประสานงาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม

รับสมัคร

ผู้ช่วยงานวิจัยและผู้ประสานงานวิชาการ

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม

————————————————————————————————————————

จำนวน 2  อัตรา

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2557

ลักษณะงาน เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ม.สยาม ทำหน้าที่ในการประสานงาน ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

คุณสมบัติ

1. จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน หรือ

2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาชุมชน

3. เป็นผู้ที่มีความอดทน รักในงานพัฒนาชุมชน

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน

5. มีความคล่องตัวในการทำงานชุมชน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการทำงานนอกเวลาทำการ

6. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล ศึกษาเรียนรู้ เขียนรายงานเบื้องต้น


เงินเดือน
ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 13 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ

กรุงเทพมหานคร โทร 02-867-8000#5385, 02-867-8019 โทรสาร 02-867-8019 หรือ 082-711-6307, 087-

923-3457

 

Download ใบสมัคร ผู้ช่วยงานวิจัยและผู้ประสานงาน ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม