ประชาสัมพันธ์มหกรรม ร้านค้าพื้นที่สุขภาวะปลอดโฟม “แลกคืนโฟม แลกคืนสุขภาพ” ณ สวนสันติภาพ มหาวิทยาลัยสยาม

cutout4x5