ขอเชิญชวน ชาวภาษีเจริญ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม “พื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ : แค่คุณปรับ…พื้นที่ก็เปลี่ยน..เป็นพื้นที่สุขภาวะ..”

Capture