ขอเชิญร่วม งานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “เปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นกองบุญ”

ป้ายไวนิล ทอดผ้าป่า รีไซเคิล