ศวพช. ร่วมผนึกกำลัง หนุนเสริมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ การดำเนินงานธนาคารเวลาสำหรับผู้สูงอายุ 45 พื้นที่นำร่อง

140861_2