ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรม รณรงค์ “กินแล้วเก็บ” Eat & Pick Smart Canteen :Green University และ คัดแยกขยะ ณ ลาน Peace Garden มหาวิทยาลัยสยาม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561