ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมชนและภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมกิจกรรม Cleaning Day ในโครงการสวยในซอย ครั้งที่ 1 ร่วมทำความสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง บ้านและถนนริมทางเดินทั้งซอยชุมชน ณ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562