ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
เปิดตลาด…ชุมนุมเกษตรกรเมืองเขตภาษีเจริญ คณะทำงานชุดที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักผลไม้ปลอดภัย ภาษีเจริญ 22 มกราคม 2559

(513)

ขับเคลื่อน “โรงเรียนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ” พร้อมสร้าง “ฑูตพื้นที่สุขภาวะรุ่นจิ๋ว” 18 มกราคม 2559

(544)

ประชาคมเส้นทางจักรยานแห่งความร่วมมือ……..คณะทำงานชุดที่ 4 เพิ่มช่องทางจักรยาน ทางเดินเท้าเพื่อความปลอดภัย 17 มกราคม 2559

(435)

คณะทำงานชุดที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักผลไม้ปลอดภัย ภาษีเจริญ ขยายตลาด เพิ่มเกษตรกรคนเมือง 6 มกราคม 2559

(444)

ระดมพลัง ร้านค้า งดใช้โฟม คณะทำงานชุดที่ 6 ผลักดันให้เขตภาษีเจริญปลอดขยะ 15 ธันวาคม 2558

(418)

คณะทางานชุดที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญ รวมพลังจัดเวทีประชาคม สร้างคาคม ธรรมะจากต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างสุขภาวะในศาสนสถาน 29 พฤศจิกายน 2558

(466)

คณะทำงานชุดที่1 การบูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงาน 27 พฤศจิกายน 2558

(460)

3Rs Market และกิจกรรมลอยกระทงพัฒนาพื้นที่สุขภาวะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 25 พฤศจิกายน 2558

(435)

พร้อมรุกขับเคลื่อน “ครูพื้นที่สุขภาวะ” ต้นแบบการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 4 24 พฤศจิกายน 2558

(436)

ระยะที่ 4 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญคณะทำงานจัดระบบประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกชุมชนพร้อมเดินหน้า 17 พฤศจิกายน 2558

(468)

เปิดตัว… พื้นที่ปลอดโฟม คณะทำงานชุดที่ 6 ผลักดันให้เขตภาษีเจริญปลอดขยะ 13 พฤศจิกายน 2558

(535)

ระยะที่ 4 ของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ พร้อมขับเคลื่อนเส้นทางจักรยาน ทางเดินเท้าในบริบทคนเมืองกรุง 12 พฤศจิกายน 2558

(481)

“ปรับภูมิทัศน์..เพิ่มพื้นที่สีเขียว” ขับเคลื่อนใต้สะพานบางขี้แก้งฯ ชุมชนเลิศสุขสมเป็น…พื้นที่สุขภาวะ 27 ตุลาคม 2558

(541)

พร้อม…เดินหน้าขับเคลื่อนปรับภูมิทัศน์ใต้สะพาน คณะทำงานชุดที่ 3 และ 5 ปรับภูมิทัศน์ใต้สะพานชุมชนเลิศสุขสม 23 ตุลาคม 2558

(502)

เตรียมพร้อม…ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ สู่พื้นที่นำร่อง ของกรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2558

(498)

เยี่ยมชมพื้นที่เกษตรกรภาษีเจริญ..เตรียมพร้อมผลิต “ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ” 16 ตุลาคม 2558

(496)

สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่1 “บูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ” 9 กันยายน 2558

(479)

สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่4 “เพิ่มช่องทางจักรยาน เพื่อความปลอดภัย” 9 กันยายน 2558

(421)

สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่3 “เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญและ กทม.” 7 กันยายน 2558

(445)

สรุปผลการดำเนินงาน คณะทำงานชุดที่5 “ปรับภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย” 4 กันยายน 2558

(476)

เปิดแล้ว…มหกรรมผักสุขภาพตลาดวัดชัยฉิมพลี “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด…ของผัก(สุขภาพ)คนเมือง” ตอน : “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 22 สิงหาคม 2558

(471)

เตรียมความพร้อม มหกรรม “ผักสุขภาพดี ที่ภาษีเจริญ” 5 สิงหาคม 2558

(465)

บริษัทแกมม่า อินดัสตรี้ส์ จำกัด ร่วมเดินหน้า เสริมศักยภาพกระบวนการจัดการขยะ 20 กรกฎาคม 2558

(593)

“ต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ แห่งแรก ของเขตภาษีเจริญ 18 กรกฎาคม 2558

(462)

เปลี่ยน “พื้นที่รกร้าง” ให้เป็น “พื้นที่สีเขียว” เพื่อขับเคลื่อนเขตภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะ 17 กรกฎาคม 2558

(532)

ติดตาม…ความก้าวหน้า 7 พื้นที่อาสา สร้างกระบวนการการจัดการขยะ 4 วงจร 15 กรกฎาคม 2558

(444)

ศวพช. ร่วมกับ เขตภาษีเจริญ คลี่แผนยุทธศาสตร์บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน 15 กรกฎาคม 2558

(464)

เดินหน้าต่อเนื่อง กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อทุกใต้สะพานเขตภาษีเจริญ เป็นพื้นที่สุขภาวะ 11 กรกฎาคม 2558

(477)

ถ่ายทอดเทคโนโลยี…เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล เกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย 10 กรกฎาคม 2558

(459)

เกษตรกรยืนยัน..ผลผลิตผักพร้อมจำหน่ายวันเปิดตลาด 8 กรกฎาคม 2558

(524)