ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
แค่เริ่ม”ปรับ”…ก็เริ่ม “เปลี่ยน” ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ นำร่องสร้างต้นแบบถังขยะพื้นที่สุขภาวะริมคลอง 7 กรกฎาคม 2558

(459)

รวมพลังทุกภาคส่วนทำงานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะสู่ระดับเขต 7 กรกฎาคม 2558

(439)

พร้อมเดินหน้ากระบวนการจัดการขยะ ด้วยพลังชาวชุมชน หมู่ 5 บางแวก 5 กรกฎาคม 2558

(461)

ชาวชุมชนเดินหน้า…เปิดเวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 4 กรกฎาคม 2558

(462)

แม่ค้า ขานรับ…เกษตรกร พร้อมรุก… คณะทำงานชุดที่ 7 จัดตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ภาษีเจริญ 2 กรกฎาคม 2558

(462)

เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง “มหกรรม ผักสุขภาพ” เกษตรกรพร้อม…ผลิตผักสุขภาพภาษีเจริญ 30 มิถุนายน 2558

(450)

เดินหน้า..การจัดการขยะชุมชน ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งใต้ พร้อมเป็นต้นแบบถังขยะริมคลอง 19 มิถุนายน 2558

(430)

ศวพช.ร่วมหารือกับเขตภาษีเจริญ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ระดับเขต 19 มิถุนายน 2558

(426)

โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย นำร่องโรงเรียนในเขตภาษีเจริญ ขับเคลื่อนกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ปลูกต้นไม้บูชาครู” 18 มิถุนายน 2558

(1622)

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ชุดที่ 4 เส้นทางจักรยานและทางเท้า 17 มิถุนายน 2558

(418)

เตรียมพร้อม..โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย นำร่องโรงเรียนพื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ 14 มิถุนายน 2558

(594)

ชาวชุมชนหลัง ม.สยาม นำร่องการคัดแยกขยะ เพื่อพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะปลอดขยะ 13 มิถุนายน 2558

(443)

ขอแสดงความยินดี กับ นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ 10 มิถุนายน 2558

(1997)

ศวพช. จับมือ สำนักงานเขตฯ หารือเตรียมการจัดมหกรรมผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 10 มิถุนายน 2558

(457)

พลังเครือข่ายนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย 9 มิถุนายน 2558

(432)

เจาะลึก…เส้นทางชีวิตเกษตรกร แปลงผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 4 มิถุนายน 2558

(463)

รับลม ชมสวน ชวนคุย เพื่อพัฒนาชุมชนหลัง ม.สยาม เป็นพื้นที่ปลอดขยะ 3 มิถุนายน 2558

(454)

“Big Cleaning Day” สะพานข้ามคลอง ถนนเทอดไท เพื่อสร้างสุขภาวะ ภาษีเจริญ 31 พฤษภาคม 2558

(448)

พลังเครือข่าย…คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งที่ 3 28 พฤษภาคม 2558

(444)

รวมพลังชุมชน Big Cleaning Day ครั้งใหญ่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ชุมชน เป็นพื้นที่สุขภาวะ 23 พฤษภาคม 2558

(473)

เตรียมความพร้อม มหกรรม “พื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัด ของผัก (สุขภาพ) คนเมือง” 20 พฤษภาคม 2558

(450)

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ชุดที่ 1 ครั้งที่ 6/58 19 พฤษภาคม 2558

(452)

ชาวชุมชนร่วมใจ เปิดเวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ” 17 พฤษภาคม 2558

(452)

ประชุมหารือ…เตรียมเพิ่มพื้นที่สีเขียว โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ย” 12 พฤษภาคม 2558

(456)

ประชุมเตรียมงาน “มหกรรมผักสุขภาพ ภาษีเจริญ” 12 พฤษภาคม 2558

(454)

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผัก…เตรียมพร้อมสำหรับ “ตลาดผักสุขภาพ ภาษีเจริญ 11 พฤษภาคม 2558

(444)

เวทีประชาคม “ปรับภูมิทัศน์สะพาน ถนนเทอดไท เพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ” 10 พฤษภาคม 2558

(431)

ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน…ขออาสา เป็นต้นแบบชุมชนจัดการขยะอย่างครบวงจร 10 พฤษภาคม 2558

(425)

รวมพลังชุมชนเข้มแข็ง…เดินหน้าจัดตั้งชุมชน “พื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม” 9 พฤษภาคม 2558

(410)

ร่วมขับเคลื่อนภาษีเจริญปลอดขยะ..ร.ร.บางจากก้าวสู่การเป็น ร.ร.ต้นแบบในการจัดการขยะอย่างครบวงจร 7 พฤษภาคม 2558

(447)