ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ร่วมกันขับเคลื่อนเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะ…โรงพยาบาลเพชรเกษม 2 อาสานำร่องเป็นต้นแบบการจัดการขยะของสถานพยาบาลเอกชน 29 เมษายน 2558

(531)

ร่วมระดมพลัง ขับเคลื่อน ผักสุขภาพ ภาษีเจริญ….. 27 เมษายน 2558

(419)

ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เวทีประชาคมเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 25 เมษายน 2558

(435)

การบูรณาการแผนเชิงยุทธศาสตร์หน่วยงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ครั้งที่ 5/58 24 เมษายน 2558

(421)

เตรียมความพร้อม…เวทีประชาคม บริษัทแกมม่าอินดัสตริ้ส์ จำกัด รวมพลังเข้มแข็งจัดการขยะและสภาพแวดล้อม เพื่อชุมชน เพื่อสังคม และเพื่อชาติ 23 เมษายน 2558

(494)

เตรียมพร้อมจัดเวทีประชาคม………..ปรับภูมิทัศน์ สะพาน ถนนเทอดไท….. 22 เมษายน 2558

(423)

ประชุมเตรียมงาน… “สงกรานต์ สืบสานประเพณี ประจำปี 2558” 20 เมษายน 2558

(404)

เวทีประชาคม…“เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ” 6 เมษายน 2558

(444)

เวทีประชาคม…….”เส้นทางปลอดภัย ใส่ใจสุขภาวะ” 27 มีนาคม 2558

(463)

การประชุมคณะทำงานและเครือข่าย ครั้งที่ 4 26 มีนาคม 2558

(411)

พร้อม….ตลาดรองรับผักสุขภาพ ภาษีเจริญ…ร่วมขับเคลื่อนตลาดรองรับผักปลอดภัย ในภาษีเจริญ….. 17 มีนาคม 2558

(450)

ประชุมคณะทำงานแลเครือข่ายครั้งที่ 3 17 มีนาคม 2558

(385)

เตรียมความพร้อม……เวทีประชาคม ชุมชนโคนอน-ซ.เพชรเกษม 27…เคลื่อนตัวสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ… 13 มีนาคม 2558

(397)

หารือคณะทำงาน…..เตรียมพร้อมสู่การเป็นมาตรฐานรองรับผักปลอดภัยภาษีเจริญ ……… 12 มีนาคม 2558

(434)

ขับเคลื่อนคณะทำงานชุดที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ… 11 มีนาคม 2558

(412)

ระดมพลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน….สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ.. 11 มีนาคม 2558

(416)

เดินหน้าหารือพัฒนาเส้นทางจักรยานคนเมืองกรุง…….พร้อมแนวโน้มของการขับเคลื่อนเขตภาษีเจริญ 3 มีนาคม 2558

(466)

การประชุมทีมเลขานุการ ชุดที่ 1 เพื่อเชื่อมแผนยุทธาศาสตร์ 2 มีนาคม 2558

(431)

เครือข่ายเพียบ….คณะอำนวยการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ ขับเคลื่อนการดำเนินงานครั้งที่ 2 13 กุมภาพันธ์ 2558

(444)

แม่ค้าขานรับ เกษตรกรรุก ร่วมขับเคลื่อนตลาดรองรับผักปลอดภัย เขตภาษีเจริญ 10 กุมภาพันธ์ 2558

(426)

รุก…ร่วม…สำรวจพื้นที่ภาคีเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในภาษีเจริญ 10 กุมภาพันธ์ 2558

(412)

สำรวจพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ 8 กุมภาพันธ์ 2558

(444)

ร่วมพลังเครือข่ายภาคเอกชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภาษีเจริญ 3 กุมภาพันธ์ 2558

(461)

ศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ระบบการจัดการขยะ..สู่การพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 3 21 มกราคม 2558

(469)

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ครั้งที่ 3-58 20 มกราคม 2558

(456)

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 5 ปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัย 15 มกราคม 2558

(421)

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 4 เส้นทางจักรยาน 14 มกราคม 2558

(452)

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 13 มกราคม 2558

(439)

ประชุมคณะทำงานและเครือข่าย คณะที่ 7 ตลาดกลางรองรับผักปลอดภัย ครั้งที่ 5-58 24 ธันวาคม 2557

(454)

เตรียมงานเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม 12 ธันวาคม 2557

(448)