ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ระดมพลังคณะทำงาน…ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ 9 กันยายน 2557

(472)

เคลื่อนแล้ว 1,000 ต้น 1,000 ชื่อ…เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่สีเขียว เขตภาษีเจริญ… 8 กันยายน 2557

(439)

ชุมชนพูนบำเพ็ญ…ล่องเรือชมสวนพื้นที่สุขภาวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ… 7 กันยายน 2557

(2759)

สร้างบุญ สร้างสุขภาพ…ตักบาตรด้วยสำรับสุขภาพพระสงฆ์…ภายใต้โครงการพัฒนาสำรับสุขภาพพระสงฆ์ เขตภาษีเจริญ… 3 กันยายน 2557

(494)

ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์…เดินหน้าประกวดพื้นที่สุขภาวะหน้าบ้านหน้ามอง…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 28 สิงหาคม 2557

(503)

หนุ่ม สาว วัยใสนักพัฒนา…พื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ… 27 สิงหาคม 2557

(477)

บูรณาการงานภาคีเครือข่าย…ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ… 25 สิงหาคม 2557

(463)

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5…เดินหน้าปรับภูมิทัศน์…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 18 สิงหาคม 2557

(584)

นิทรรศการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก เทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี “นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา” 10 สิงหาคม 2557

(447)

รวมพลังชาวมหาวิทยาลัยสยาม…รวมสร้าง 3Rs พัฒนา Zero Waste…โครงการโรงเรียนปลอดขยะ… 8 สิงหาคม 2557

(787)

เตรียมทัพ…เตรียมทีม เสวนาพาคิด “นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา”…โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก… 6 สิงหาคม 2557

(438)

เชิญชวน…นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมพัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพื้นที่สุขภาวะ “ภายใต้แนวคิด นั่งไป ปั่นไป”… 29 กรกฎาคม 2557

(496)

ขยะแปลงร่าง…เสริมศักยภาพการแปรรูปขยะเป็นของใช้…โครงการโรงเรียนปลอดขยะ… 27 กรกฎาคม 2557

(1607)

ความคืบหน้า…การพัฒนาพื้นที่สวนสุขภาวะวัดประดู่บางจาก และสวนพื้นที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม… 26 กรกฎาคม 2557

(497)

ระดมพลังภาคีเครือข่าย…เร่งขับเคลื่อนงานพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ… 25 กรกฎาคม 2557

(436)

ใกล้เข้ามาทุกที…นิทรรศการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก…โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก “นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา”… 25 กรกฎาคม 2557

(449)

เชิญชวน…นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)…ร่วมคิด ร่วมสร้าง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ.. 22 กรกฎาคม 2557

(500)

ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ…รวมพลังกาย พลังใจ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 19 กรกฎาคม 2557

(590)

แลกเปลี่ยน เรียนรู้…รายงานความก้าวหน้า 12 โครงการ…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 18 กรกฎาคม 2557

(454)

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5…รวมพลังเดินหน้าปรับภูมิทัศน์…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 17 กรกฎาคม 2557

(461)

อีกหนึ่งพื้นที่แห่งความสุขและรอยยิ้ม…ชาวชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 16 กรกฎาคม 2557

(433)

เชิญชวน…นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา…ร่วมคิด ร่วมสร้าง นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ… 16 กรกฎาคม 2557

(464)

ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์…ร่วมแรง ร่วมใจ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 15 กรกฎาคม 2557

(493)

ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ…รวมพลังชุมชนเตรียมทัพจัดกิจกรรม Big Cleaning Day…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 13 กรกฎาคม 2557

(449)

เปิดตัวแล้ว…การนวดประคบพลับพลึง ชุมชนพูนบำเพ็ญ…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชน… 5 กรกฎาคม 2557

(426)

ชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่…รวมพลัง ลงมือ ลงแรง จัดกิจกรรม A Very Big Cleaning Day ครั้งที่ 5 5 กรกฎาคม 2557

(439)

ระดมพลังคณะทำงาน…ขับเคลื่อนงานนิทรรศการนมแม่…โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อแม่ให้นมลูก “นมไหนไม่แน่ เท่านมแม่ของเรา” 3 กรกฎาคม 2557

(506)

รวมพลังชุมชนเตรียมความพร้อม…การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ชาวชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและศรีประดู่… 28 มิถุนายน 2557

(405)

ชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่…เดินหน้าพัฒนาพื้นที่สุขภาวะแห่งใหม่ในเขตภาษีเจริญ…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 28 มิถุนายน 2557

(587)

ระดมพลังชุมชน…ขับเคลื่อนพื้นที่สุขภาวะ สร้างต้นแบบถังขยะริมคลอง…โครงการพัฒนาสร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 28 มิถุนายน 2557

(412)