ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
…ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว…วันเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งแรกของชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและชุมชนศรีประดู่ 31 มีนาคม 2557

(399)

ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์…กับแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน…โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ… 30 มีนาคม 2557

(600)

ชุมชนหน้าวัดโคนอน…เดินหน้าปรับภูมิทัศน์…โครงการพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระยะที่ 2 30 มีนาคม 2557

(760)

รวมพลัง…จัดทัพเดินหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สาธารณะ เขตภาษีเจริญ 27 มีนาคม 2557

(391)

อีกหนึ่งความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการออกกำลังกายจากมหาวิทยาลัยมหิดล…เพื่อสุขภาวะที่ดีของชาวภาษีเจริญ 26 มีนาคม 2557

(380)

สวนสุขภาวะชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและชุมชนศรีประดู่…ฝันที่ใกล้เป็นจริง 24 มีนาคม 2557

(411)

ระเบิดจากน้องหมา กับถังเปลี่ยนวิถี..ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์…ถอดบทเรียนการจัดการระบบขยะชุมชน…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ… 23 มีนาคม 2557

(429)

ระดมทีมภาคีเครือข่าย รวมพลังเดินหน้าพัฒนา…โครงการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ ภาษีเจริญ ระยะที่ 2… 19 มีนาคม 2557

(434)

ระดมพลังชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่…ร่วมประดับต้นไม้…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ… 12 มีนาคม 2557

(776)

ก่อรูป…ก่อร่าง…พื้นที่สวนสุขภาวะชุมชน หลังมหาวิทยาลัยสยามและศรีประดู่…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ… 11 มีนาคม 2557

(440)

ชุมชนหน้าวัดโคนอน…เรียนรู้การทำน้ำหม้กชีวภาพ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 8 มีนาคม 2557

(439)

การเตรียมการสร้างสวนพื้นที่สุขภาวะและการกำหนดกติกาชุมชน 7 มีนาคม 2557

(396)

คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม ร่วมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนเขตเมือง โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ 7 มีนาคม 2557

(600)

ความคืบหน้า…การก่อสร้างพื้นที่สวนสุขภาวะชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและศรีประดู่…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ… 6 มีนาคม 2557

(478)

อีกก้าวของความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายการออกกำลังกาย…..โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ… 6 มีนาคม 2557

(425)

อีกแรงหนุนจากภาคีเครือข่าย…กับการจัดทำสวนพื้นที่สุขภาวะชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและศรีประดู่…โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ… 3 มีนาคม 2557

(455)

การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สาธารณะ ความคืบหน้าการจัดการพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ… 3 มีนาคม 2557

(444)

1,000 ต้น 1,000 ชื่อ และการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์กับการพัฒนา…”พื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะ ภาษีเจริญ” 28 กุมภาพันธ์ 2557

(421)

อีกก้าวของความสำเร็จ…การจัดการขยะชุมชน เขตภาษีเจริญ 28 กุมภาพันธ์ 2557

(409)

ระดมทีมงานรุกคืบ…โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สาธารณะ เขตภาษีเจริญ 25 กุมภาพันธ์ 2557

(420)

รวมพลังระดมสมองสร้างสรรค์งานวิจัย… โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ 25 กุมภาพันธ์ 2557

(521)

ทอดผ้าป่าต้นไม้ การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 23 กุมภาพันธ์ 2557

(424)

หน่วยเรียนรู้การจัดการขยะของมหาวิทยาลัยสยาม ต้นแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 22 กุมภาพันธ์ 2557

(435)

ถอดบทเรียน Big Cleaning Day ครั้งที่ 4 ชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและชุมชน ศรีประดู่ โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ… 20 กุมภาพันธ์ 2557

(487)

สวนพื้นที่สุขภาวะชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและศรีประดู่ ผันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม… โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของเขตภาษีเจริญ… 19 กุมภาพันธ์ 2557

(483)

รวมพลังภาคีเครือข่าย…ร่วมผลักดันโครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สาธารณะ เขตภาษีเจริญ 17 กุมภาพันธ์ 2557

(516)

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5…เรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 17 กุมภาพันธ์ 2557

(820)

รวมพลังชุมชน…หลังมหาวิทยาลัยสยามและชุมชนศรีประดู่ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะครั้งที่ 4 16 กุมภาพันธ์ 2557

(513)

ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์…อีกก้าวการเรียนรู้ในการจัดการขยะชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 13 กุมภาพันธ์ 2557

(469)

การจัดการพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในพื้นที่สาธารณะ 12 กุมภาพันธ์ 2557

(404)