ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
อัตลักษณ์ชุมชน…พูนบำเพ็ญและเลิศสุขสม 12 กุมภาพันธ์ 2557

(639)

“ผ้าป่าต้นไม้ เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ” รวมพล…คนรักถิ่น ชุมชนหลังม.สยามและศรีประดู่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

(451)

ชุมชนหมู่ 5 บางแวก กับการจัดการขยะชุมชนเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 8 กุมภาพันธ์ 2557

(614)

พื้นที่สุขภาวะกับ 3Rs Market ครั้งที่ 2… อีกย่างก้าวสู่การจัดการขยะของชุมชนหลัง ม.สยามและชุมชนศรีประดู่ 31 มกราคม 2557

(548)

ระดมความคิด… แม่บ้านกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในมหาวิทยาลัย 24 มกราคม 2557

(413)

ชวนคุย..ชวนคิด..เวทีประชาคม ถนนคนเดิน สวนพื้นที่สุขภาวะ แหล่งเรียนรู้ จริงหรือฝัน ของชาวหลัง ม.สยาม และ ศรีประดู่ 19 มกราคม 2557

(500)

รวมพัฒนาชุมชน หลังมหาวิทยาลัยสยามและชุมชนศรีประดู่ให้เป็นพื้นที่สุขภาวะครั้งที่ 3 12 มกราคม 2557

(507)

เตรียมพร้อม เตรียมทัพ…จัดการถนนและรวมพลังจากโรงเรียน เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 7 มกราคม 2557

(432)

ถอดบทเรียน Big Cleaning Day และการจัดการขยะชุมชนหลัง ม.สยาม 18 ธันวาคม 2556

(707)

ข่าวดีจะดัง:ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 17 ธันวาคม 2556

(422)

เปิดเวทีระดมความคิด…ติดตามโครงการจัดการขยะชุมชน 16 ธันวาคม 2556

(481)

สานใจ…รวมพลัง…สร้างฝันวันสะอาด 15 ธันวาคม 2556

(484)

รวมพลัง!!เยาวชนเพื่อสร้างพื้นที่สุขภาวะ 15 ธันวาคม 2556

(395)

แป๊ะกงร่วมใจ…สร้างพื้นที่สุขภาวะในชุมชน 14 ธันวาคม 2556

(731)

เยาวชน…ร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 14 ธันวาคม 2556

(366)

ตะลุย!!…. 1 วัน กับ 7 ชุมชนนำร่อง 12 ธันวาคม 2556

(454)

สะพานหลัง ม.สยาม: จุดเริ่มก่อเกิดพลังมวลชน พัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนหลัง มอ และศรีประดู่ 8 ธันวาคม 2556

(428)

ชุมชนจันทรังษี : จิ๋วจอมพลัง 8 ธันวาคม 2556

(458)

เตรียมพร้อม…ซักซ้อมเปิดบ้านชุมชนเลิศสุขสมพื้นที่สุขภาวะ 8 ธันวาคม 2556

(406)

“ระบบขนส่งมวลชนแนวระนาบ (รถไฟฟ้า) กับชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามและชุมชนศรีประดู่” จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย 6 ธันวาคม 2556

(432)

แต่ง..เติม..เสริม..ชุมชน เพื่อโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 30 พฤศจิกายน 2556

(407)

เรียนรู้ร่วมกัน เรื่องดีๆ กับผลงานโดนๆ กับ 7 ชุมชนนําร่องพื้นที่สุขภาวะ 26 พฤศจิกายน 2556

(435)

“พลับพลึง” จะชูช่ออีกครั้งที่ ชุมชนพูนบําเพ็ญ 23 พฤศจิกายน 2556

(423)

ระดมผู้นำชุมชนหารือพื้นที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม “นัดหมายวัน Big Cleaning Day” 20 พฤศจิกายน 2556

(410)

รวมพลัง!! ทีมงานครั้งที่ 23/2556 ติดตามความก้าวหน้าการทํางาน และวางแผนถอดบทเรียน 18 พฤศจิกายน 2556

(400)

3RS Market เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ….ชุมชนเขตภาษีเจริญ 15 พฤศจิกายน 2556

(419)

ถึงเวลา…ขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์ “รวมพลัง ร่วมสร้าง ภาษีเจริญเป็นพื้นที่สุขภาวะเขตแรกของ กรุงเทพมหานคร” 14 พฤศจิกายน 2556

(402)

“โครงการเยาวชนรากแก้ว” เพื่อพัฒนาชุมชนศรีประดู่ และชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยามเป็นพื้นที่สุขภาวะ 10 พฤศจิกายน 2556

(464)

ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ ร่วมค้นหาประเด็นพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 3 พฤศจิกายน 2556

(473)

ชุมชนหลังวัดปากน้ำฝั่งใต้ พร้อมเพรียงเดินหน้าพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่สุขภาวะ 3 พฤศจิกายน 2556

(449)