ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ปัญหาใหญ่แค่ไหนเราก็ร่วมแก้กันได้ 24 กันยายน 2556

(501)

พบกันรอบสอง…เครือข่ายเยาวชน…ร่วมสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ 8 กันยายน 2556

(549)

คนภาษีเจริญ…รวมพลังจัดระบบการจัดการขยะชุมชน 5 กันยายน 2556

(432)

ปั้น แต่ง ใต้สะพานคลองบางขี้แก้ง ชุมชนเลิศสุขสม 1 กันยายน 2556

(710)

เปิดระยะที่ 2 ร่วมพลังสร้างภาษีเจริญพื้นที่สุขภาวะ 28 สิงหาคม 2556

(510)

ภาษีเจริญ….เขตปลอดขยะ 23 สิงหาคม 2556

(469)

เข้าค่าย..รวมพลังเยาวชน ..ร่วมสร้างภาษีเจริญให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ 18 สิงหาคม 2556

(399)

มหกรรมสิงหา พาแม่เที่ยว 12 สิงหาคม 2556

(557)

นมแม่ ดี๊ ดี…แม่สวย ลูกฉลาด…ก้าวแรกการจัดทำมุมนมแม่ ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 6 สิงหาคม 2556

(426)

เปิดแล้วจ้า…เปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ 4 สิงหาคม 2556

(785)

รวมพลัง !!!แกนนำเยาวชนร่วมสร้างพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ 28 กรกฎาคม 2556

(541)

Kick off จุดเริ่มต้นของกลุ่มน้ำพริกศรีประดู่ 28 กรกฎาคม 2556

(533)

เตยหอมธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” ที่ชุมชนเลิศสุขสม 28 กรกฎาคม 2556

(573)

เมื่อเห็ด..ถูกยำ!! ถูกตำ!! ถูกย่าง!! 27 กรกฎาคม 2556

(608)

ตื่นเต้น.. ตื่นตัว.. เตรียมพร้อมเปิดบ้านชุมชนพูนบำเพ็ญ 15 สถานีพื้นที่สุขภาวะ 23 กรกฎาคม 2556

(615)

ร่วมบุญ ร่วมสุข ร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะดี ที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ 19 กรกฎาคม 2556

(473)

ศวพช. จัดงาน “แต่ง เติม เสริมความรู้ สู่การเป็นพื้นที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ” เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2556 14 กรกฎาคม 2556

(540)

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนา ม.สยาม หารือเขตภาษีฯ ชี้ประเด็นร่วมจัดตั้งคณะทำงาน 13 มิถุนายน 2556

(659)

รุก 7 ชุมชนนำร่องร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะภาษีเจริญ 5 มิถุนายน 2556

(591)

บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในเขตภาษีเจริญ 26 เมษายน 2556

(984)