ข่าวกิจกรรม

Title ลงข่าวเมื่อ Hits
ศวพช. บูรณาการแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เชื่อมประสบการณ์ระหว่างชุมชนเลิศสุขสมและชุมชนคลองลัดภาชี 3 สิงหาคม 2561

(602)

กิจกรรมพัฒนาปรับพื้นที่ สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 1 สิงหาคม 2561

(673)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้ม ถนนพื้นที่สุขภาวะ 26 กรกฎาคม 2561

(657)

ศวพช.ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดปากน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญและภาคีเครือข่าย 25 กรกฎาคม 2561

(573)

ศวพช. ร่วมเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) กับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 24 กรกฎาคม 2561

(587)

ศวพช. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะรอบชุมชน ทาสีเสาลานองค์พรหม ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 22 กรกฎาคม 2561

(726)

ศวพช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกิจกรรมธนาคารความดี 13 กรกฎาคม 2561

(655)

ศวพช. นำนักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะบริบทเมือง ตามโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 27 มิถุนายน 2561

(665)

ศวพช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระดับเขต 20 มิถุนายน 2561

(606)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ แนวคิดธนาคารเวลา 19 มิถุนายน 2561

(663)

ศวพช.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขต (พชข.) ณ สำนักงานเขตภาษีเจริญ 18 มิถุนายน 2561

(637)

ศวพช. เข้าร่วมประชุมกับชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 15 มิถุนายน 2561

(661)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมของการไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี ณ ชุมชนเลิศสุขสม 30 พฤษภาคม 2561

(671)

ศวพช. ลงพื้นที่ร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา ม. สยาม ปรับภูมิทัศน์​สวนพื้นที่สุชภาวะ การจัดการดิน ณ ชุมชนพูนบำเพ็ญ 27 พฤษภาคม 2561

(663)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมตลาดนัด “ผัก ผลไม้ดีๆ @ ภาษีเจริญ พื้นที่สุขภาวะ ณ​ สำนักงานเขตภาษีเจริญ 25 พฤษภาคม 2561

(696)

ศวพช.ระดมพลังนักศึกษาจิตอาสา ม.สยาม ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์​​ ณ​ ชุมชนพูนบำเพ็ญ 20 พฤษภาคม 2561

(673)

ศวพช. ม.สยามลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนเลิศสุขสม ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 8 พฤษภาคม 2561

(698)

ศวพช. ม.สยาม ติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ 8 พฤษภาคม 2561

(718)

ศวพช. ม.สยามร่วมประชุมประเดือนกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 7 พฤษภาคม 2561

(611)

ศวพช.ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สานสัมพันธ์พี่น้อง ลูกหลาน 29 เมษายน 2561

(627)

ศวพช. ม.สยาม สสส. เปิดตัว “สวนพื้นที่สุขภาวะ และห้องสมุดกำแพง” ปรับพื้นที่จากกองขยะ เปลี่ยนเป็นพื้นที่สุขภาวะ สำหรับทุกคนในพื้นที่ 4 เมษายน 2561

(675)

ศวพช. ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีมหาวิทยาลัยสยาม ประจาปี 2561 “หูกวางเกมส์” 31 มีนาคม 2561

(631)

ศวพช. เปิดบ้านต้อนรับหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย และพี่น้องชาวชุมชนเขตภาษีเจริญ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้ ม.สยาม 27 มีนาคม 2561

(703)

ศวพช. ม.สยาม ระดมพลังนักศึกษากว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นทองอุไร ตามโครงการ “พุทธมณฑลสาย 1 ถนนแห่งรอยยิ้มและพื้นที่สุขภาวะ” 20 มีนาคม 2561

(681)

ศวพช.ระดมพลังเตรียมความพร้อมเปิด “สวนพื้นที่สุขภาวะแห่งการเรียนรู้” 11 มีนาคม 2561

(669)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม รับรางวัลผู้หญิงเก่ง สาขา นักพัฒนา ปี 2561 6 มีนาคม 2561

(724)

ศวพช. หนุนเสริมการพัฒนาพื้นที่ใต้สะพาน คลองบางขี้แก้ง ร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ 2 มีนาคม 2561

(708)

ศวพช.ผนึกกําลัง รร.วัดประดู่บางจาก และชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 จัดประชุมหารือเตรียมการเปิดสวนพื้นที่สุขภาวะ 24 กุมภาพันธ์ 2561

(758)

ศวพช. มอบของอุปโภค บริโภค พร้อมเป็นตัวแทนพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยสยาม มอบน้ำใจ สิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชาวชุมชนวัดคูหาสวรรค์ 22 กุมภาพันธ์ 2561

(687)

ศวพช. ระดมพลังสมาชิกชาวชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนาปรับพื้นที่รกร้างริมทางรถไฟสถานีศาลาธรรมสพน์ รองรับกิจกรรมการออกกำลังกาย 17 กุมภาพันธ์ 2561

(762)