ศวพช.ร่วมยินดีกับชาวชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังม.สยาม รุ่งฟ้า 36 เนื่องในโอกาสที่ได้ประกาศจัดตั้งชุมชนอย่างเป็นทางการ

140961_2