Blog Archives

รายงานฉบับสมบูรณ์การวิจัยและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงาน “ธนาคารเวลา”

Posted in หนังสือ

ศวพช. ม.สยาม เปิดฉากขับเคลื่อนธนาคารเวลา เชิญชวนพี่น้องภาษีเจริญ เตรียมรองรับสังคมสูงวัย

Posted in ข่าวกิจกรรม

ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Social Expo Partnership for sustainability 2019”

Posted in ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมจัดนิทรรศการ “ศิริราชรักษ์สิ่งแวดล้อม” 2562

Posted in ข่าวกิจกรรม

ศวพช. ม.สยาม ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ “สวยในซอย” ครั้งที่ 2

Posted in ข่าวกิจกรรม

ศวพช. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ​ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36

Posted in ข่าวกิจกรรม

“เหลืองอร่ามตลอดซอย” ศวพช. นำนักศึกษาวางล้อยางและปลูกต้นทองอุไร ร่วมกับชุมชนและสำนักงานเขต

Posted in ข่าวกิจกรรม

ศวพช. บูรณาการรายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล้อม + หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “แปลงร่างล้อยาง”

Posted in ข่าวกิจกรรม

ศวพช. รวมพลังลุยต่อ แปลงร่างล้อยาง เป็นกระถางต้นไม้

Posted in ข่าวกิจกรรม

ศวพช. เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง ระดมพลังนักศึกษากว่า 70 คน แปรรูปล้อยาง เป็นกระถางต้นไม้

Posted in ข่าวกิจกรรม