ศวพช. ม.สยาม เดินหน้ากิจกรรมการปฐมนิเทศ และรับสมัครสมาชิก ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน ชุมชนแรกของเขตภาษีเจริญ