ศวพช. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาฯ ภาษีเจริญ หนุนเสริมกิจกรรมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สู้ภัยโควิด…