ธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย เขตภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม จัดกิจกรรมทำ Face shield ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19