ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม สานต่อเจตนารมณ์การจัดการขยะ ชุมชนพื้นที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36