ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับ ทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สะท้อนบทเรียนการทดลองใช้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลาที่หนุนเสริมจาก สสส.