7 พื้นที่นำร่อง ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เดินหน้า พัฒนารูปแบบการทำงาน ครั้งที่ 6 และเตรียมวิทยากรพื้นที่ พร้อมเรียนรู้แอพพลิเคชั่นธนาคารเวลา