ศวพช. ม.สยาม นำทีมเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 7 พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ครั้งที่ 7 พร้อมเปิดตัวทีมผู้จัดการธนาคารเวลา