ศวพช. ม.สยาม ร่วมกับทีมงานผู้จัดการธนาคารเวลา พื้นที่นำร่องธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี จัดกิจกรรม ทบทวนทักษะ “ทำที่ใช่ ให้ที่ชอบ”