ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม ทำความเข้าใจแนวคิดหลักการธนาคารเวลา ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะการนวดฝ่าเท้า และการจัดช่อดอกไม้เตยสำหรับไหว้พระ