ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุม SUN Thailand เรื่อง “ร้านค้าปลอดโฟม” และ “กินแล้วเก็บ”