ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และ ภาคีเครือข่าย ร่วมหารือเตรียมเดินหน้า งานมหกรรม “ธนาคารเวลา” ทางเลือกและความเป็นไปได้ ในการรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1: ก้าวเริ่ม…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ