ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม วางแผนเคลื่อนทัพ ปรับกลยุทธ์ เสริมชุดเยาวชน