ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 5 ขอร่วมเปิดธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาลานทราย