ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ วางแผนปฏิบัติการ การแลกเวลาของสมาชิก