ถึงเวลาสื่อสาร…ศวพช.เคลื่อนนักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขา บริษัท แกมม่า อินตัสตรี้ส์ จำกัด…