ศวพช…ถาม…ถอดบทเรียน…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 หมู่ 3