…ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาจันทรังษี…อีกหนึ่งบทเรียนของ ศวพช.