ศวพช. เดินหน้า…หารือ..ต่อยอด…นักสื่อสารธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนคลองลัดภาชี