…ศวพช…ถามใจ…แกมม่า..ตอบ…พร้อมลุยตั้ง “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”…