ศวพช. เตรียมพร้อมงานมหกรรมไฮบริด สปีด…รับ…วิกฤติ“สังคมสูงวัย” “ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ” ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน”