ศวพช. พบทีมสำนักงานเขตภาษีเจริญ…เคลื่อนธนาคารเวลารองรับสังคมสูงวัย