จัดแน่… ศวพช. พร้อมภาคีเดินหน้าลุยเตรียมพร้อมงาน มหกรรมไฮบริด นำเสนอบทเรียนธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ