จับมือปัง…ม.สยาม กทม. สสส. กรมกิจการผู้สูงอายุ รวมพลังเคลื่อนธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมีภาคีเครือข่ายเป็นสักขีพยาน