ล้อมวงคิด….ล้อมวงคุย….พัฒนาเกณฑ์การจัดตั้งธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ