เปิดตัวปัง…  ธนาคารเวลาสำหรับทกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ… ศวพช. มหาวิทยาลัยสยาม สสส. สำนักงานเขตภาษีเจริญ ภาคีเครือข่าย รวมพลัง เปิดป้าย..ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย