…ผนึกพลังภาคี…ร่วมพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อน.. คณะกรรมการกำกับทิศธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ