คึกคัก…ปาร์ตี้ธนาคารเวลา สานสัมพันธ์สมาชิก ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนศิรินทร์และเพื่อน