สานสัมพันธ์คนต่างวัย..สานสายใย..สมาชิกธนาคารเวลา ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนพูนบำเพ็ญ