ร่วมจอย….ร่วมแจว….เรือน้อย….ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ สาขาชุมชนเลิศสุขสม