ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ ลุย….เปิดเวทีนัดแรกของเดือน เตรียมเคลื่อนถอดบทเรียนการดำเนินงานธนาคารเวลา ฯ